Zasady adopcji

Zachęcamy Państwa do adopcji bezdomnych psów i kotów. Wszyscy czworonożni podopieczni naszej Fundacji, którzy ukończyli kwarantannę oczekują na dom stały.

Psy i koty w chwili wydawania do adopcji są:

 • zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym – dot. psów
 • odrobaczone, jak również zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom
 • trwale znakowane
 • sterylizowane/kastrowane

Adopcja może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Po psiaka lub kota należy zgłosić się osobiście. W chwili podpisania umowy adopcyjnej, wymagamy przedstawienia aktualnego dowodu tożsamości. Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki, które stawia w niej Fundacja. Osoba adoptująca zobowiązuje się w szczególności do otoczenia psa lub kota najlepszą i odpowiedzialną opieką – trzeba mieć pewność, że jest się w stanie zapewnić mu godne warunki życia, aż do końca jego dni.

Należy pamiętać, że adoptując psa lub kota przyszły Opiekun zobowiązuje się do:

 • otoczenia właściwą opieką adoptowanego zwierzaka
 • zapewnienia odpowiedniej opieki lekarskiej
 • corocznego szczepienia psa przeciw wściekliźnie i innym chorobom wraz z poddaniem psa badaniu ogólnego stanu zdrowia u lekarza weterynarii z wpisem do książeczki i karty badań
 • zapewnienia adoptowanemu psu wystarczającej ilość spacerów i wybiegu;
 • niewypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru
 • nie trzymania psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany
 • spełniania wszelkich obowiązków wynikających z odpowiedniego  traktowania adoptowanego zwierzaka,  zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt

N I E    K U P U J  –  A D O P T U J  !

REGULAMIN