Wsparcie finansowe

Dzięki pomocy dobrych ludzi, którzy nas otaczają i dofinansowaniu naszej Fundacji, staramy się zaspokoić podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem naszych podopiecznych, ale i także pokryć koszty związane z leczeniem weterynaryjnym.

Jednak potrzeby są ogromne. Każda przekazana złotówka jest przeznaczona na pomoc zwierzętom.

Pokładając nadzieję, że grono dobrych ludzi będzie się powiększać, poniżej podajemy nr konta, na który można dokonywać wpłaty:

Fundacja Dobre Ludki

nr rachunku bankowego: 32 1240 1949 1111 0010 9545 5452

z dopiskiemna cele statutowe”.

 

Aktualne zbiórki poniżej:

WESPRZYJ naszych podopiecznych

WESPRZYJ

WESPRZYJ

Wierzymy, że pomoc od Państwa umożliwi nam realizowanie zamierzonych celów – niesienia pomocy najbardziej potrzebującym zwierzętom.