KIM JESTEŚMY?

Fundacja Dobre Ludki powstała w celu niesienia pomocy tym, którzy o nią poprosić nie mogą – zwierzętom. Stworzyli ją ludzie, którzy chcą dzielić się DOBREM z innymi stworzeniami.

Czym się zajmujemy?

  • niesiemy pomoc zwierzętom bezdomnym i porzuconym
  • chronimy zwierzęta dzikie
  • prowadzimy działalność adopcyjną
  • wspieramy adopcje zwierząt ze schronisk
  • wspieramy działania mające na celu ograniczenie bezdomności, w tym programu kastracji i sterylizacji oraz szerzymy świadomość w tym zakresie
  • edukujemy społeczeństwo w zakresie przestrzegania praw zwierząt oraz ich znakowania
  • zwalczamy przejawy znęcania się nad zwierzętami i niesiemy im pomoc

Współpracujemy również z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, gdzie prowadzimy wolontariat oraz aktywnie wspieramy procesy adopcyjne.

W ciągu 2,5 roku naszej działalności zgromadziliśmy wokół siebie wielu wspaniałych przyjaciół i znacznie powiększyliśmy grono naszych wolontariuszy.

STATUT

RODO